Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim - Poprawka 1
od 26.01.2014 r. (20:41:21) do 29.01.2014 r. (20:41:21)
Treść głosowania

Art. 1 ustęp 3 Ustawy o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim w brzmieniu:

--
Dodaje się art. 8a o tytule „Pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej”, w brzmieniu:
1. Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przyczyną pozbawienia obywatelstwa może być w szczególności skazanie za przestępstwo na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Księcia, posła lub sędziego.
--
otrzymuje brzmienie:
--
Dodaje się art. 8a o tytule „Pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej”, w brzmieniu:
1. Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa prawomocnie skazanego na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy, jeżeli jego postępowanie, w szczególności zachowanie za które został skazany, jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Księcia lub posła.
--

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 26.01.2014, 20:42:47
  2. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 26.01.2014, 22:38:37
  3. Piotr II Grzegorz, 27.01.2014, 23:54:34
    Złagodzenie zamordyzmu projektu rządowego. Coś pomiędzy tym co było a tym co jest teraz. Rząd idzie w dobrym kierunku, ale trochę za bardzo.
  4. Simon Peter Liberi, 28.01.2014, 02:35:26
  5. Markus Arped, 28.01.2014, 20:49:56
  6. Krzysztof Kura, 29.01.2014, 17:31:33

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW