Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o uchyleniu traktatu unii - Poprawka 3
od 24.01.2014 r. (08:08:37) do 24.01.2014 r. (12:13:56)
Treść głosowania

Dodaje się w Art. 7 ustęp 2 w brzmieniu:

W razie decyzji o odwieszeniu aktów prawnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym przepisów ustaw zakazujących nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się.

---
Cały projekt:
Ustawa konstytucyjna
o zawieszeniu unii między Mandragoratem Wandystanu a Księstwem Sarmacji


Art. 1.

Zawiesza się na okres 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego traktatu:
1) Akt ratyfikacji Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 15 maja 2012 roku;
2) Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 9 maja 2012 roku.

Art. 2.

1. Każdy mieszkaniec Mandragoratu Wandystanu, który w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie niniejszej ustawy, nie złoży oświadczenia o pozostaniu w Księstwie Sarmacji, traci obywatelstwo sarmackie.
2. Każdy mieszkaniec Mandragoratu Wandystanu, który złoży oświadczenie o pozostaniu w Księstwie Sarmacji, traci obywatelstwo wandejskie.
3. Wszystkie instytucje obywateli, o których mowa w ust. 1, zostają ukryte i zablokowane w systemie.

Art. 3.

1. Na okres, o którym mowa w art. 1, ukrywa się w systemie Kraj Korony, wszystkie jego miejscowości i instytucje oraz zamyka wszystkie działy na Forum Centralnym będące terytorium Kraju Korony.
2. Na okres, o którym mowa w art. 1 blokuje się możliwość zamieszkiwania w miejscowościach Mandragoratu Wandystanu w systemie.

Art. 4.

Wyroki wydane wobec mieszkańców Mandragoratu Wandystanu przed wejściem w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy na terenie Księstwa Sarmacji.

Art. 5.

1. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks sprawiedliwości w art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: "nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu.
2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 6.

W okresie, o którym mowa w art. 1, Mandragorat Wandystanu nie będzie prowadził polityki zagranicznej.

Art. 7.

Nie wcześniej niż na miesiąc i nie później niż na tydzień przed końcem okresu, o którym mowa w art. 1, Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu zadecydują o odwieszeniu lub uchyleniu aktów prawnych, o których mowa w art. 1.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniej ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 24.01.2014, 08:09:54
  2. Piotr II Grzegorz, 24.01.2014, 11:39:11
    Za, nie mniej wydaje mi się, że poprawki powinny być głosowane w innej kolejności. Więcej w sejmie.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW