Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy o Królestwie Baridasu
od 22.01.2014 r. (21:18:09) do 25.01.2014 r. (21:18:09)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o Królestwie Baridasu

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 149 o Królestwie Baridasu z dnia 18 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
Art. 2 („Książę zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu”) otrzymuje brzmienie: „Książę zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy Aktu Unii i Traktatu Unii”;
Skreśla się art. 3 („Następcy tronu książęcego i królewskiego przysługuje tytuł Księcia Baridasu. Szczegóły określa Król w drodze ordonansu”);
Art. 7 („Królestwo Baridasu nie jest odrębną mikronacją w rozumieniu przepisów prawa państwowego”) otrzymuje brzmienie: „Królestwo Baridasu nie jest odrębną mikronacją w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Krzysztof Kura, 22.01.2014, 21:39:11
  2. Avril von Levengothon, 22.01.2014, 22:25:30
  3. Piotr II Grzegorz, 22.01.2014, 22:57:24
  4. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 23.01.2014, 00:33:54
  5. Simon Peter Liberi, 23.01.2014, 07:48:11
  6. Markus Arped, 24.01.2014, 18:47:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW