Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — dodanie art. y
od 27.06.2013 r. (00:48:56) do 27.06.2013 r. (23:20:21)
Treść głosowania

Dodaje się art. y w brzmieniu:
„1. Kwoty libertów, o których mowa w art. 3, 7 mogą podlegać waloryzacji w wysokości do 10% miesięcznie.
2. Minister Finansów za zgodą Kanclerza, na podstawie danych przekazanych przez Najwyższą Izbę Architektury podejmuje decyzję o waloryzacji kwot.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej ustawy, a kwoty w niej ujęte podstawę następnej waloryzacji”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 00:51:57
  2. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 01:02:29
  3. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:16:35
  4. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:50:19
  5. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:14:34
  6. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:08:28
  7. Markus Arped, 27.06.2013, 20:38:51

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW