Sejm Księstwa Sarmacji
Zawieszenie Unii - Poprawka 2
od 19.01.2014 r. (00:54:52) do 22.01.2014 r. (00:54:52)
Treść głosowania

Art. 5. Ustawy konstytucyjnej
o zawieszeniu unii między Mandragoratem Wandystanu a Księstwem Sarmacji w brzmieniu

"Zabrania się, pod groźbą do najwyższej kary przewidzianej w sarmackim i wandejskim prawie, do nawoływania w systemach Księstwa Sarmacji lub Mandragoratu Wandystanu do zamieszkania u strony przeciwnej."

przyjmuje brzmienie

"1. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks sprawiedliwości w art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: "nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu.
2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Piotr II Grzegorz, 19.01.2014, 08:54:39
  2. Avril von Levengothon, 19.01.2014, 00:55:14
  3. Markus Arped, 22.01.2014, 00:48:32

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 19.01.2014, 08:38:13

Głosy PRZECIW

  1. Krzysztof Kura, 20.01.2014, 14:01:23