Sejm Księstwa Sarmacji
Zmiana ustawy nr 114 o obywatelstwie Sarmackim
od 18.01.2014 r. (12:58:29) do 21.01.2014 r. (12:58:29)
Treść głosowania

Ustawa o zmianie ustawy nr 114 o obywatelstwie Sarmackim

Art.1.

W ustawie z dnia 18 października 2010 r. o obywatelstwie sarmackim art. 8 ust. 2 w brzmieniu "Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia." przyjmuje brzmienie: "Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia. Przepisy art. 7. ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.".

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 18.01.2014, 17:55:02
  2. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 18.01.2014, 18:04:14
  3. Simon Peter Liberi, 18.01.2014, 19:26:58
  4. Piotr II Grzegorz, 18.01.2014, 20:38:56
  5. Krzysztof Kura, 18.01.2014, 23:06:55
  6. Avril von Levengothon, 19.01.2014, 00:29:09

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW