Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o Sądzie Koronnym
od 14.01.2014 r. (19:55:53) do 17.01.2014 r. (19:55:53)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr XYZ
o zmianie ustawy o Sądzie Koronnym

Art. 1
W ustawie z dnia 2 grudnia 2011 roku o Sądzie Koronnym w artykule ósmym dodaje się ustęp piąty w brzmieniu: "Od kar porządkowych wymierzonych na podstawie ustępów poprzedzających przysługuje odwołanie do Księcia (Pierwszego Asesora)".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 14.01.2014, 20:10:33
  2. Krzysztof Kura, 14.01.2014, 20:22:34
    Zmiana oczywista.
  3. Piotr II Grzegorz, 14.01.2014, 22:43:23
  4. Simon Peter Liberi, 15.01.2014, 15:35:17
  5. Markus Arped, 15.01.2014, 21:29:43
  6. Avril von Levengothon, 15.01.2014, 22:05:38
  7. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 17.01.2014, 12:34:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW