Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — poprawka do art. 8 ust. 4
od 27.06.2013 r. (00:44:15) do 27.06.2013 r. (23:20:03)
Treść głosowania

Art. 8 ust. 4 („Art. 2 wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie póżniej jednak niż do dnia 12 lipca 2013 r.”) otrzymuje brzmienie: „Art. 2 wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:05:59

Głosy PRZECIW

 1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 00:49:19
  w związku z wygaśnięciem podatków z dniem 12 lipca.
 2. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 01:00:03
  Ta poprawka została wycofana...
 3. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:50:56
 4. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:14:26
 5. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:08:07
 6. Markus Arped, 27.06.2013, 20:37:59