Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 06.12.2013 r. (21:23:17) do 08.12.2013 r. (21:23:23)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr XX
o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art.1.

W ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim dodaje się art. 5a ([Przywrócenie obywatelstwa]) o następującym brzmieniu:
"1. Osoba, która utraciła obywatelstwo sarmackie z przyczyn wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 3 może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
2. Książę może wydać postanowienie w sprawie przywrócenia obywatelstwa. Art. 5 ust. 2-6 nie stosuje się.
3. Książę może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury nadawania obywatelstwa zgodnie z art. 5."

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 06.12.2013, 21:30:10
  2. Simon Peter Liberi, 06.12.2013, 22:46:20
  3. Markus Arped, 06.12.2013, 23:48:18
  4. Fryderyk von Hohenzollern, 07.12.2013, 15:39:45
  5. Piotr II Grzegorz, 08.12.2013, 21:22:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof Kura, 06.12.2013, 21:26:19
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.12.2013, 21:25:37

Głosy PRZECIW