Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie projektu rozporządzeniu ws. kryteriów uznawania innych mikronacji
od 06.12.2013 r. (21:19:33) do 07.12.2013 r. (23:57:14)
Treść głosowania

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rozporządzeniu ws. kryteriów uznawania innych mikronacji:

Rozporządzenie Kanclerza
o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1 („Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki: (1) posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5, (2) posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie, (3) posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, (4) posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji, (5) nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki: (1) posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5, (2) posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie, (3) posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, (4) posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji, (5) nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji”;

Skreśla się art. 2 („Niezależnie od warunków określonych w art. 1 pkt 1–4, Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, uznaje państwowość mikronacji należącej do Organizacji Polskich Mikronacji”);

Art. 3 ust. 1 („Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 06.12.2013, 21:30:02
  2. Piotr II Grzegorz, 06.12.2013, 21:51:32
  3. Fryderyk von Hohenzollern, 06.12.2013, 21:56:06
  4. Simon Peter Liberi, 06.12.2013, 22:46:28
  5. Markus Arped, 06.12.2013, 23:49:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof Kura, 06.12.2013, 21:26:01
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 07.12.2013, 21:25:19

Głosy PRZECIW