Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenia projekt rozporządzenia ws. Medalu Koronacyjnego.
od 25.11.2013 r. (20:52:38) do 28.11.2013 r. (20:52:38)
Treść głosowania

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rozporządzenia JKM dotyczącego medalu koronacyjnego:

§ 1.
Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji JKM Tomasza Ivo Hugona.
§ 2.
1. Medal Koronacyjny dzieli się na trzy klasy:
1) Medal Koronacyny Złoty;
2) Medal Koronacyny Srebrny;
3) Medal Koronacyny Brązowy.
2. Wzory poszczególnych klas Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzory baretek poszczególnych klas Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Medale Kronacyjne otrzymują następujące osoby:
1) Medal Koronacyny Złoty - osoby, które wniosły znaczący wkład w koronację;
2) Medal Koronacyny Srebrny - mieszkańcy Księstwa Sarmacji obecnych na uroczystościach koronacyjnych JKM Tomasza Ivo Hugona (17 listopada 2013 r.) i posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie;
3) Medal Koronacyny Brązowy - mieszkańcy Księstwa Sarmacji posiadający w dniu uroczystości koronacyjnych JKM Tomasza Ivo Hugona (17 listopada 2013 r.) obywatelstwo sarmackie, lecz nieobecni na tych uroczystościach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Wzory Medali Koronacyjnych
1) Medal Koronacyjny Złoty
g8ZDHM1Y.png
2) Medal Koronacyjny Srebrny
uhQS8g6i.png
3) Medal Koronacyjny Brązowy
4t8wB3NC.png

Załącznik nr 2 - Wzory baretek Medali Koronacyjnych
1) baretka Medalu Koronacyjnego Złotego
MIV4u28N.png
2) baretka Medalu Koronacyjnego Srebrnego
qHK9c4Bs.png
2) baretka Medalu Koronacyjnego Brązowego
SFJ214M2.png

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 25.11.2013, 20:59:36
  2. Markus Arped, 25.11.2013, 21:48:36
  3. Piotr II Grzegorz, 25.11.2013, 21:51:44
    Księcia prawo.
  4. Krzysztof Kura, 25.11.2013, 22:36:58
  5. Simon Peter Liberi, 25.11.2013, 23:50:37
  6. Fryderyk von Hohenzollern, 26.11.2013, 15:41:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW