Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Marszałka Sejmu XLIII kadencji
od 20.11.2013 r. (14:32:59) do 20.11.2013 r. (23:51:23)
Treść głosowania

Uchwała Sejmu
w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Sejm dokonuje wyboru XYZ na funkcję Marszałka Sejmu XLIII kadencji.

[Informacja Dodatkowa]
Wybieramy dowolną (ZA,PRZECIW) opcję wpisując w komentarz kandydata którego się popiera:
a) Avril von Levengothon
b) Prezerwatyw Tradycja radziecka
Wybieramy opcję WSTRZYMUJE SIĘ w jeżeli nie chcemy głosować, bądź nie popieramy żadnego kandydata.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Simon Peter Liberi, 20.11.2013, 14:48:21
  Avril von Levengothon
 2. Fryderyk von Hohenzollern, 20.11.2013, 17:38:10
  W imieniu Ligi Monarchistycznej głosuję za kandydaturą Avrila von Levengothon. Osoba Markiza, w przeszłości pełniła szereg funkcji tak na szczeblu rządowym, samorządowym oraz na dworze Książęcym. Wyżej wymieniony bagaż doświadczeń wiele mówi o samy kandydacie, który dał się poznać jako osoba kompetentna kiedy to piastowała wyżej wymienione funkcje. Dlatego też z czystym sumienie popieram kandydaturę mego partyjnego kolegi.
 3. Markus Arped, 20.11.2013, 23:46:52
  Oddaję głos na Avrila mar. von Levengothona.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 20.11.2013, 19:36:16
  Oddaję głos na siebie.

Głosy PRZECIW

 1. Avril von Levengothon, 20.11.2013, 14:33:11
  Oddaje głos na swoją osobę.
 2. Piotr II Grzegorz, 20.11.2013, 15:17:32
  Prezerwatyw Tradycja Radziecki. SPEiR postanowiła poprzeć kandytaturę PTR, z następujących powodów: Po pierwsze tak kandydat LM, jak KPS(w) posiadają kompetencję do zajmowania w/w funkcji. Natomiast - kandydat KPS(w) jest kandydatem opozycji. Ujawniła się koalicja LM-KWAS przy zgłaszaniu kandydatur. Trudno uznać, że mniejszościowy kandydat winien zabiegać o poparcie swojej kandydatury. Natomiast koalicji może zależeć na zwykłej większości lub też na szerszym poparciu posłów. Jako poseł nie wiem na czym ma ta koalicja polegać. Chociażby kto będzie kanclerzem. Jaki będzie podział ministerstw. Jaki będzie program. SPEiR nie wchodzi do koalicji, natomiast rola jej posła może polegać na byciu konstruktywną opozycją. By być opozycją KONSTRUKTYWNĄ musi posiadać wiedzę o działaniach koalicji, tak by być tych działań poważnym recenzentem. Ponieważ dotychczasowe informacje udzielane partii (a trzeba pamiętać, że partia to nie tylko jeden poseł, gdyż informację przekazuję na forum partyjnym pozostałym członkom) są niedostateczne - z dwóch kandydatur - SPEiR postanowiła poprzeć kandydaturę posła opozycyjnego.
 3. Krzysztof Kura, 20.11.2013, 15:51:13
  Prezerwatyw Tradycja Radziecki