Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o doprecyzowaniu przepisów Ustawy o finansach publicznych i gospodarce
od 17.11.2013 r. (17:11:30) do 17.11.2013 r. (20:08:47)
Treść głosowania

Art. 1.
W załączniku II Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 1 („Podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej przez ponad 30 dni w wysokości 1% środków zgromadzonych na koncie płatny na rzecz Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 1% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”;

2. Punkt 3 („Podatek od miejscowości w wysokości 850 lt tygodniowo, płatny na rzecz Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany co poniedziałek podatek od miejscowości w wysokości 850 lt, stanowiący dochód Rady Ministrów”;

3. Punkt 4 („Podatek od nieuzupełnienia miejskiej kantyny przez ponad 30 dni w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miejscowości, płatny na rzecz Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od nieuzupełnienia miejskiej kantyny w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miejscowości, stanowiący dochód Rady Ministrów”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 17.11.2013, 17:11:37
  2. Misza Korab-Kaku, 17.11.2013, 17:12:41
  3. Karolina Aleksandra, 17.11.2013, 17:17:25
  4. Mikołaj Torped, 17.11.2013, 17:26:34
  5. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 17.11.2013, 18:02:56
  6. Daniel Chojnacki, 17.11.2013, 19:41:19

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW