Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — dodanie art. x
od 27.06.2013 r. (00:40:56) do 27.06.2013 r. (23:19:09)
Treść głosowania

Dodaje się art. x w brzmieniu: „Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przyznaje się mu automatycznie jednorazową pomoc finansową w wysokości 1 000 lt”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 00:49:11
  2. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 01:02:41
  3. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:05:24
  4. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:51:39
  5. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:14:07
  6. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:07:31
  7. Markus Arped, 27.06.2013, 20:36:52

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW