Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała w sprawie uczczenia rocznicy Wandejskiego Czerwca — poprawka posła Koraba-Kaku
od 16.06.2013 r. (13:23:38) do 18.06.2013 r. (21:23:05)
Treść głosowania

[...] postanawia o:
— pełnym rehabilitowaniu i uznaniu zasług osób represjonowanych w tym okresie;
— uczczeniu pamięci ofiar Wandejskiego Czerwca minutą ciszy;
— potępieniu wszystkich osób które świadomie i z premedytacją dążyły do rozpadu Unii oraz zaognienia wewnątrzsarmackich relacji; — wyrażeniu dezaprobaty dla działań Komitetu Odrodzenia Narodowego, dla organizacji nieformalnego stowarzyszenia znanego pod nazwą Klub Świętego Bazylego oraz wszelkich działań legalnych władz w okresie poprzedzającym wydarzenia Wandejskiego Czerwca dążących bezpośrednio lub pośrednio do eskalacji konfliktów.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 30.11.-0001, 00:00:00
 2. Markus Arped, 30.11.-0001, 00:00:00
  Jak pisałem w trakcie debaty — tę poprawkę mogę poprzeć, bo jest mniej jednostronna.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 16.06.2013, 23:56:24
  oh działa zmiana głosu :/
 2. Karolina Aleksandra, 30.11.-0001, 00:00:00
 3. Misza Korab-Kaku, 16.06.2013, 14:20:18

Głosy PRZECIW

 1. Fryderyk von Hohenzollern, 30.11.-0001, 00:00:00
  W imieniu [b] Sarmackiej Akcji Integralistycznej[/b] jak i w swoim samym głosuje przeciw. Ponieważ Wysoka Izba nie jest miejscem do rozpatrywania takich uchwał, które jakby nie patrząc podchodzą pod polityczny ostracyzm. Co więcej miejsce na tego typu przedsięwzięcia są sporach publicystycznych, debatach historycznych, oraz ewentualnie w sądach - a zwłaszcza w sądzie najwyższym Księstwa Sarmacji. Nie mogą być one jednak sprowadzane do bieżącej polityki! Ponieważ wtedy mamy do czynienia z propagandą oraz indoktrynacją poprzez jedną z stron - zwłaszcza na tych młodych obywateli którzy mogą nie znać zawiłości stosunków Sarmacko - Wandyjskich. Swoistym manifestem niejednoznacznie określonej prawdy. Uważam że tamten okres, jest dość barwnie opisany w artykułach tak jednej i drugiej strony. Każdy może sam wyciągnąć wnioski, co więcej wielu z was żyło w tamtych czasach, jedni i drudzy mogli być pokrzywdzeni takim obrotem spraw w tamtym okresie. Czy ta uchwała rehabilituje wszystkich pokrzywdzone osoby w tamtym okresie ? Nie w żadnym wypadku! Wtedy kiedy dojdzie do faktycznych i szczerych przeprosin z oby dwóch stron- oraz dojścia do wspólnego kompromisu, to będzie coś! Wtedy będzie można mówić o wspólnym ponad politycznym i kulturowym pojednaniu.
 2. Jurand Swarzewski, 30.11.-0001, 00:00:00