Hasseland

O prowincji
4F3y959z.png

Znajdź nas na: https://www.facebook.com/Hasseland
Hymn Hasselandu: https://www.youtube.com/watch?v=5oUAxrnNH5w

Nie masz jeszcze miejsca zamieszkania? Wybierz Angemont, stolicę Hasselandu! Kliknij na link miasta u dołu, a następnie na jego profilu na 'domek' w górnym rogu.

K
rólestwo Hasselandu znajduje się na wyspach Razuri i Zegiesa, zajętych w 2012 r., a rozlokowanych w pobliżu kontynentu nazywanego Orientyką. Zajmuje też ono półwysep Dornostia, położony bardziej na południe, na stałym lądzie. Za datę powstania Hasselandu uznajemy 3 lipca 2001 r., kiedy to królowa Magdalena I nadała pierwszemu mieszkańcowi Królestwa, późniejszemu królowi Piotrowi Pawłowi I tytuł barona. Wówczas Hasseland zaczął funkcjonować jako oddzielne państwo.
W roku 2003, zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia swoich terytoriów i błąkaliśmy się po polskim mikroświecie, szukając nowej ojczyzny. Rząd Emigracyjny Królestwa Hasselandu przez długi czas był jedyną legalną władzą naszego państwa. Przez długich 8 lat naszą przystanią było Księstwo Sarmacji, jednak ostatecznie musieliśmy je opuścić. Od 2012 r. kolonizowaliśmy nowe, własne ziemie. Po upadku Solardii powróciła do nas Cyberia. W 2018 r. przyłączyliśmy się ponownie do Sarmacji.
OK3mchOS.png
9HmmsEZd.png
W7UjmIa9.png
3Km4hCfX.png
i87z3L64.png
P00006
numer ewidencyjny
579 058,04 lt
stan konta

historia rachunku

0.00%
podatek od posiadanego majątku
100 lt
podatek stały od mieszkańca
0 lt
podatek stały od instytucji
5%
podatek od tantiem
10%
podatek od żywienia
Pracownicy
Miasta

M00021, Hasseland, 30 mieszkańców

Angemont
Instytucje prowincji

S00225, Hasseland

Gazeta Hasselandzka