Samorządy Księstwa Sarmacji

P00003, Filip I Gryf, 38 mieszkańców

Królestwo Baridasu

P00006, Santiago Vilarte von Hippogriff, 13 mieszkańców

Królestwo Hasselandu

P00004, Ludwik Tomović, 16 mieszkańców

Sclavinia

P00001, Prokrust Zombiakov, 33 mieszkańców

Starosarmacja

P00002, Joanna Izabela, 31 mieszkańców

Teutonia