Regiony Księstwa Sarmacji

P00006, Santiago Vilarte von Hippogriff, 30 mieszkańców

Hasseland

P00001, Bartosz von Thorn-Janiczek, 71 mieszkańców

Starosarmacja