Samorządy Księstwa Sarmacji

P00003, Laurẽt Gedeon I, 36 mieszkańców

Królestwo Baridasu

P00006, Santiago Vilarte von Hippogriff, 16 mieszkańców

Królestwo Hasselandu

P00004, Andronik, 20 mieszkańców

Sclavinia

P00001, Peter West, 27 mieszkańców

Starosarmacja

P00002, Joanna Izabela, 26 mieszkańców

Teutonia