Regiony Księstwa Sarmacji

P00006, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, 20 mieszkańców

Hasseland

P00001, Bartosz von Thorn-Janiczek, 42 mieszkańców

Starosarmacja