Miejsca publiczne. Forum, IRC, prasa
Forum Centralne to główne miejsce dyskusji i wymiany informacji między Sarmatkami i Sarmatami oraz nawiązywania nowych kontaktów towarzyskich i biznesowych. Obecność na nim jest niezbędna do bycia na bieżąco o tym, co dzieje się w naszym kraju.

Informacje, jak zalogować się i skonfigurować swój profil na forum, znajdziesz we wcześniejszych wykładach.

Na forum dużą uwagę przykładamy do netykiety, czyli zbioru zasad obowiązujących w internetowych dyskusjach. Z biegiem czasu bez trudności będziesz w stanie poprawnie pisać i odpowiadać na cudze posty. Jeżeli zrobisz coś nie tak, prawie na pewno ktoś zwróci Ci uwagę i napisze, jak należy poprawnie formatować wypowiedzi. Potraktuj to jako dobrą radę, nie jako przytyk.

Jeżeli otwierasz nowy wątek w dyskusji, pamiętaj o nadaniu mu właściwego tytułu, odpowiadającego jej treści. Jeżeli nie dotyczy ona bezpośrednio Sarmacji lub innego państwa wirtualnego (co zdarza się często i nie jest uważane za coś nagannego), zamieść ją w dziale "Off-topic".

Do najważniejszych zasad należą ponadto:
  • pisanie wypowiedzi dłuższych, niż trzy zdania — krótkie, bezsensowne wypowiedzi są nie na miejscu,
  • stosowanie zasad polskiej pisowni i interpunkcji,
  • stosowanie się do ogólnie przyjętych norm kulturalnej dyskusji,
  • podpisywanie swoich postów w stopce
  • stosowanie opcji edycyjnych na forum i w systemie z umiarem (np. dostępne jest kolorowanie wypowiedzi, jednak nie korzysta się raczej z tego).

Na osoby, które pomimo próśb naruszają zasady obowiązujące na forum, Prefekt może nałożyć kary w postaci upomnienia, grzywny, a nawet osadzenia w areszcie.

IRC to kolejne istotne miejsce publiczne, na którym toczą się dyskusje w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj odbywają się tu również uroczystości państwowe. IRC w swym działaniu podobny jest do klasycznego chatu. Poradnik konfiguracji IRC-a znajdziesz tutaj.

Prasa umożliwia publikowanie artykułów i grafik w systemie DSG.
Aby opublikować tekst, wejdź w zakładkę "Panel redaktorski" w menu po prawej. Po wybraniu opcji "Dodaj artykuł" znajdziesz prosty, funkcjonalny edytor tekstu. Do artykułów można wstawiać grafiki za pośrednictwem serwisu Instytutu Magazynowania Grafik.

Na początek artykuły możesz publikować w Parku Stołecznym, otwartej agencji prasowej dostępnej dla wszystkich Sarmatów. Jeśli swoją przyszłość wiążesz z dziennikarstwem, skontaktuj się z redaktorem naczelnym którejś z prywatnych agencji. Działalność w niektórych z nich wiąże się ze sporym prestiżem i dodatkowymi dochodami.

Artykuły możesz edytować przez godzinę po opublikowaniu. Jeśli jednak zaznaczysz odpowiednią opcję na samym dole okna edycji artykułu (nad przyciskiem "podgląd" i "opublikuj"), możesz to czynić przez 3 godziny, podobnie jak Twój redaktor naczelny (które może poprawić literówki bądź inne błędy w tekście, wzbogacić go o grafiki etc.).

Za artykuły możesz otrzymać liberty z tantiem. Przysługują one za serca i komentarze, choć serca są nieco bardziej premiowane. Teksty, które szczególnie doceniasz, możesz zgłosić jako "Artykuł na medal" (widoczne są one w prasie pod "gwiazdką").

Palisz się do opublikowania pierwszego tekstu? Pamiętaj, aby twój artykuł składał się co najmniej z dwóch akapitów i dotyczył Sarmacji lub wirtualnych państw w ogólności. Na początek możesz przedstawić swoje refleksje związane z dołączeniem do naszej społeczności. Dzięki temu zostaniesz dostrzeżony/dostrzeżona i z pewnością zarobisz pierwsze liberty!