Misje SIA
Opis misji (sposób):
Nazwa misji
Plany w ramach misji
Priorytet: Niski, Średni, Wysoki, Bardzo Wysoki, Do Wykonywania W Trybie Natychmiastowym
Cel Misji: tu będzie opis misji lub Tajne Przez Poufne tzn. Że cel misji może poznać tylko personel Instytutu i osoby upoważnione przez Prezesa.

Aktualne misje

1. Nazwa misji: Razuri+
Plany w ramach misji: wysłać sondy i łazik do zbadania asteroidy Razuri
Priorytet: Niski
Cel Misji: zbadać Razuri, sprawdzić możliwość kolonizacji w współpracy z HAK

2. Nazwa misji: SJasP2
Plany w ramach misji: Wysyłanie satelit i łazików w stronę Pollina 2
Priorytet: Bardzo Wysoki
Cel Misji: Zbadanie Pollina 2

Zawieszone misje

1. Nazwa misji: Dream
Plany w ramach misji: wysłać system satelit Dream 1 składający się z 10 satelit
Priorytet: Do Wykonania W Trybie Natychmiastowym
Cel Misji: Tajne Przez Poufne

Zakończone Misje

1. Nazwa misji: SJasP1
Plany w ramach misji: Wysłać łaziki i ludzi na Pollina 1
Priorytet: Bardzo wysoki
Cel Misji: Przygotować i wyszukać miejsce na przyszłą bazę na Pollinie 1