1. Spotkanie Pokoju
By1b1UQ3.png
31 sierpnia 2018 • Harz

8sQcMDcb.png

Plan uroczystości odsłonięcia pomnika
31 sierpnia 2018, 20:00

 • Dźwięk trąbki na rozpoczęcie uroczystości
 • Wciągnięcie flagi pokoju na maszt przy dźwiękach hejnału pokoju
 • odczytanie w 4 językach zdania: "Niech ludzkość świata żyje w pokoju!"
 • Odczytanie przesłania pokoju
 • Wykonanie pieśni "Breathe on me breath of God"
 • Przemówienia zaproszonych gości:
  • Książę Sarmacji,
  • Przedstawiciel Baridasu,
  • Przedstawiciel Hasselandu,
  • Przedstawiciel Sclavinii,
  • Przedstawiciel Starosarmacji,
  • Przedstawiciel Teutonii,
  • Kanclerz Sarmacji
  • Burmistrz Miasta Harz.
 • Minuta ciszy
 • Opuszczenie flagi pokoju przy dźwięku hejnału
 • Zakończenie uroczystości
Po zakończonych uroczystościach wspólna obiadokolacja.