Podział administracyjny
Papież: Joahim von Ribertop von Sarm

Biskup pomocniczy diecezji Grodziskiej: Brak

Biskup diecezji Auterskiej: Brak

Biskup diecezji Almerskiej: Brak

Biskup diecezji Bordońskiej: Brak