Tezy Joahima von Sarma
1. Kościół musi być bogaty, aby pomagać biednym.
2. Jest: Bóg ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty.
3. By trafić do Nieba, człowiek musi pokutować.
4. Bóg jest miłosierny i odpuszcza grzechy.
5. Aby grzechy zostały odpuszczone, wystarczy prawdziwy żal za nie.
6. Ewangelia jest najważniejszą księgą, zapisane w niej prawdy wiary są prawdami wiary.
7. Po śmierci człowiek trafia do czyśca, a następnie do Nieba lub Piekła.