Dekrety Opata Teplickiego
2UzGY.png

Dekret Opata Teplickiego

z 9 czerwca 2019 r.

w sprawie wpisu do rejestru wiernych oraz zwołaniu Synodu

Ja, Michelangelo biskup Piccolomini, Opat Teplicki, na mocy danych mi uprawnień oraz z woli Jego Świątobliwości Piusa Leona I, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam spis wiernych Opactwa Teplickiego.

§ 2. Zwołuję I Synod Teplicki, który rozpocznie się w Niedzielę Trójcy Świętej A.D. 2019 i trwać będzie aż do odwołania.

§ 3. Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Michelangelo biskup Piccolomini SJ
Opat Teplicki

2UzGY.png

Dekret Opata Teplickiego

z 9 czerwca 2019 r.

w sprawie nominacji Przeora Opactwa Teplickiego

Ja, Michelangelo biskup Piccolomini, Opat Teplicki, na mocy danych mi uprawnień, zarządzam, co następuje:

§ 1. Mianuję ks. Tadeusza von Hippogriffa-Brusa Przeorem Opactwa Teplickiego.

§ 2. Nadaję mu uprawnienia zastępcy oraz przedstawiciela Opata Teplickiego oraz zarządcy Klasztoru Jezuitów w Teplicach.

§ 3. Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Michelangelo biskup Piccolomini SJ
Opat Teplicki