Instytut Studiów Realowych
Instytut zajmuje się zaawansowanymi badaniami obszaru na styku mikroświata i realu, badając mieszkańców mikroświata i jego strukturę z perspektyw socjologicznej, psychologicznej czy filozoficznej. Znajdują tu miejsce te podejścia badawcze, które bywają odrzucane przez ortodoksyjnych naukowców wyznających zupełną separację światów wirtualnego i realnego.

Dyrektor instytutu: dr net. Henryk Leszczyński

Publikacje: