Różne grafiki
m_AD867.png
 1. Bodhisattwa
 2. Bodhisattwa II
 3. Mahakala
 4. Dharmapala (ołówek)
 5. Quod tu es, fui. Quod sum, tu eris
 6. Apokalipsa (ołówek)
 7. Ukrzyżowanie (ołówek)
 8. Miłość (ołówek)
 9. Ikona Proroka Strzała (grafika dla Kościoła Diuczej Wiary)
 10. Ikona Miłego Powadze Boromeusza Irmina (grafika dla Kościoła Diuczej Wiary)
 11. Ikona J. O. Diuczessy Kościoła Diuczej Wiary Karoliny von Lichtenstein, Karmicielki (grafika dla Kościoła Diuczej Wiary)
 12. Urus z Málau (grafika dla wspólnoty baridjaskiej religii málauskiej)