Ferment
szu_309.png

"Ferment" jest wydawnictwem powstałym w poprzednim sarmackim systemie gospodarczym - Złotej Wolności wokół, wydawanego w formacie pdf, nieregularnika (wg założeń miał to być miesięcznik) o tym samym tytule. Wydawnictwo - od początku swojej działalności - zgromadziło w swojej ofercie takie tytuły, jak: "Bulgot Dnia" (wcześniej "Sarmacja Times"), "CHLAST", "Wysokie Ignacy" (wcześniej "Goniec") czy informatory miasta Fer i Sarmackiego Komitetu Olimpijskiego.
Po powstaniu nowego systemu informatycznego wydawnictwo (po wykupieniu tytułu "Prosto") przeformowało się w jedną instytucję prasową. Od 23 stycznia do 22 maja 2014 roku wydawał Gisletter - oficjalny informator Gelloni i Starosarmacji.

Poniżej prezentujemy archiwalne numery naszego głównego tytułu. Podobne zbiory pozostałych pozycji znajdą państwo w menu bocznym w profilu naszej instytucji.
  1. 1. numer FERMENTu
  2. 2. numer FERMENTu
  3. 3. numer FERMENTu
  4. 4. numer FERMENTu
  5. 5. numer FERMENTu
  6. specjalny (1.) numer FERMENTu
  7. 6. numer FERMENTu
  8. specjalny (2.) numer FERMENTu
  9. specjlany (3.) numer FERMENTu