List intencyjny
nv82MIT3.png
List intencyjny
"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje"

Widząc korzyści płynące ze współpracy opartej na szczerej przyjaźni Miasto Grodzisk oraz Miasto Harz, kierujące się dobrem swych obywateli postanowiły sporządzić niniejszy list intencyjny w którym to zawieramy podstawowe założenia wzajemnej współpracy, która mamy nadzieję spowoduje zawarcie oficjalnego partnerstwa.

Partnerstwo chcemy budować poprzez:
  • wzajemną promocję miast wśród swych mieszkańców,
  • aktywną politykę promującą samorząd oraz idee partnerstwa,
  • rozwój swych miast na zasadzie zrównoważonego rozwoju,
  • wymianę kulturową,
  • promowanie wartości wolności, przyjaźni i solidarności,
  • wypracowanie wspólnych kierunków polityki samorządowej,
  • wspólne zdanie w kwestiach najważniejszy dla wspólnot samorządowych.

Zobowiązujemy się wzajemnie do jak najlepszego wywiązywania się z powyższych intencji, które jak wierzymy spowodują zacieśnienie więzi między naszymi samorządami i w rezultacie sporządzenie i podpisanie aktu partnerstwa.

Sporządzono w Harzu, dnia 26 stycznia 2019 roku.

Burmistrz Grodziska
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Burmistrz Harzu
(-) Peter West