Służba Informacyjne
0c05OkNf.png

Służba Informacyjna jest organizacją powołaną do życia przez Partię Rozwoju dnia 14 stycznia 2019 roku. Jej struktury podlegają bezpośrednio zarządowi partyjnemu.

Służba ta skupia się przede wszystkim na:
- obserwacji działań innych państw mikroświata,
- informowaniu społeczeństwa Sarmackiego przez odpowiednie kanały komunikacyjne o wydarzeniach poza granicami Księstwa,
- dokonywaniu analizy polityki międzynarodowej,
a ponad to:
- informowaniu o większych działaniach podjętych przez partię,
- podawanie komunikatów zarządu PR.

Każdy wykonujący służbę może oczekiwać wynagrodzenia, które wypłacane jest z funduszy partyjnych, a ich wysokość określa Prezes. Zgłoszenia do służby nie jest równoznaczne z przystąpieniem do partii. Zgłoszenia można dokonać w tym wątku.