Symbole rodu
Gryf Sarmacki - Gryf Rodowy

z6H19J7i.pngPochodzenie

Gryf Sarmacki od początku kontynuacji rodu w Sarmacji jest obecny tam, gdzie członkowie tego wielkiego rodu. Majestatyczny, przedstawiający najlepsze cechy członków rodu tytułujących się mianem von Hippogriff lub Gryf. Nasz ród jest podporą i motorem napędowym dla Księstwa Sarmacji, którą to zwią Ojczyzną i służą jej jak najlepiej mogą.

Wygląd

Gryf Sarmacki rodu Hippogriffów jest przeważnie koloru białego - dla odróżnienia od Gryfa Południolandzkiego. Posiada on na głowie koronę- zyskaną za czasów panowania na tronie sarmackim. Głowę orła na ciele lwa ma zawsze zwrócona w lewą stronę. Dziób ma otwarty. Przednie łapy zastąpione są przez szpony orła wyciągnięte w prawą stronę. Stoi na dwóch tylnych nogach, a z jego pleców wyrastają potężne skrzydła. Jest zawsze pokazany z profilu.


Cytuję:
Gryf Południolandzki

4i335UDo.pngPochodzenie

Gryf Południolandzki od czasów XVII w. zaczął być uważany za jeden z głównych symboli rodu. Wówczas różnił się znacznie od obecnego wyglądu. Było to związane z piastowaniem przez ówczesnego seniora rodu Augusta Gryfa funkcji kanclerza królestwa. Wiązało się to z wielkim prestiżem w całym kraju, a jak się później okazało również z przejęciem korony już w pierwszym pokoleniu po Auguście. Od tej pory zaczęto go utożsamiać z linią panującą w Suderlandzie. Wówczas Gryf Południolandzki zyskał koronę. Rozpoczęto używanie go nie tylko już na pieczęciach rodowych i na herbach dynastii ale umieszczano go także w częściach pieczęci aż w końcu trafił na flagę Królestwa. Obecnie Suderland dalej używa Gryfu Południolandzkiego jednakże w zmienionej formie - w związku z odejściem od Królestwa na rzecz Republiki gryf stracił koronę.

Wygląd

Gryf Południolandzki rodu Gryfów jest zawsze koloru czarnego. Jedynie niektóre kontury są białe. Posiada on na głowie koronę- zyskaną za czasów panowania na tronie południolandskiej dynastii gryfów. Głowę orła na ciele lwa ma zawsze zwrócona w lewą stronę. Dziób ma otwarty.  Przednie łapy zastąpione są przez szpony orła wyciągnięte w prawą stronę. Stoi na dwóch tylnych nogach, a z jego pleców wyrastają potężne skrzydła.  Jest zawsze pokazany z profilu.