Jak dostać się do rodu?
1.
Zainteresowany musi najpierw skontaktować się z seniorem rodu (najlepiej przez PK lub discorda rodowego).


2.
Zainteresowany musi poznać Kodeks rodu. Również powinienen znać historię rodu i jego symbole.

3.
Członkowie rodu muszą zaakceptować przyjęcie zainteresowanego do rodu. Ostateczną decyzję podejmuje senior rodu.

4.
Po otrzymaniu odpowiedzi pozytywnej zainteresowany musi złożyć uroczystą przysięgę na Kodeks rodu i Księstwo Sarmacji.

5.
Nowo przyjęty do rodu musi dodać część nazwiska von Hippogriff oraz dodać do osobistego herbu fragment z herbu rodowego lub jeden z symboli rodu.