Kodeks rodu
1.
Członek rodu swoją postawą i aktywnością reprezentuję ród, Księstwo Sarmacji i całą Rzeczpospolitą Sarmacką.

2.
Członkowie rodu pomagają sobie nawzajem i innym mieszkańcom oraz władzom Księstwa Sarmacji i samorządów.

3.
Członek rodu powinienen pełnić funkcje w państwie i samorządzie, być aktywnym.


4.
Członek rodu powinienem pamiętać o swoim pochodzeniu, przodkach.


5.
Członek rodu musi szanować symbole rodu, Księstwa Sarmacji i samorządów.


6.
Członek rodu powinienen mieć tytuł naukowy lub stopień w wojsku.


7.
Członek rodu powinienen się legitymować tytułem szlacheckim, arystokratycznym oraz herbem osobistym - jeśli nie ma to musi się dorobić. ;-)