Zabytki Wolnogradu
Niedokończony pis zabytków Wolnogradu, stworzony przez Jana Sapiehę, ówczesnego Lwa Wolnogradu w 2014 roku.

Zamek

Pierwszą i najchętniej odwiedzaną atrakcją turystyczną w Wolnogradzie, jest zamek obronny. Ruiny oraz pozostałości wieży i muru tarczowego, znajdują się na szczycie stromej góry o wysokości 500 m n.p.m., nazywanej Zamczysko. Północną część zamku zajmuje czworoboczna wieża o grubych murach, wsparta skarpami. Dziedziniec, na którym znajdowała się głęboka studnia wykuta w skale, miał kształt zbliżony do prostokąta, od wschodu zamyka go budynek mieszkalny podzielony na dwie części. Strony południowej zamku bronił podwójny mur z wąskim, wydłużonym dziedzińczykiem wewnętrznym. Mury zamku na górze wskazują na najdawniejszy sposób budowy, tzw. mauergusswerk, składający się z kamieni obrobionych tylko z jednej strony, rumowiska i wapna. Jej nieregularna forma była wynikiem ukształtowania terenu, na którym została zbudowana. Najistotniejsza dla współczesnych mieszkańców jest idealnie wręcz zachowana wieża zamkowa, z której rozciąga się wspaniała panorama na całe miasto.

Łuk triumfalny

Łuk został wybudowany po Wielkiej Wojny Mikronacyjnej i od tego czasu stał się jednym z najchętniej oglądanych zabytków i atrakcji turystycznych wolnogradzkiej stolicy.Zbudowany na podstawie projektu Nupiańskiego rzeźbiarza Saladyna. Składa się na niego 10 potężnych, ponad 15 metrowych kolumn, oraz kilka figur, zarówno alegorycznych: Chwałę, Pomysłowość i Męstwo, jak i zasłużonych dla wolnogradzkiej historii (min. Jan Kotze). W jego konstrukcji najbardziej wyróżnia się monumentalna półkolista kolumnada. Łuk wieńczą trzy postacie – alegorie Chwały, Pomysłowości i Męstwa. Największa z nich jest żeńska alegoria Chwały, która ma ponad 3 metry wysokości, a która trzyma dwie korony nad głowami Pomysłowości i Męstwa. Pozostałe rzeźby rozmieszczone są w rogach wolnogradzkiego łuku triumfalnego i przedstawiają: Jana Kotze – narodowego, Bialeńskiego bohatera, Jezusa, Allaha i Buddę.