O muzeum
xBsxcFoS.png


✖️ O muzeum
Muzeum Etnograficzne im. Marii i Martina Scot w Haven - muzeum etnograficzno-folklorystyczne. Głównymi założeniami muzeum jest kultywowanie i przekazywanie tradycji oraz kultury ludowej z terenów Księstwa Sarmacji. Jednym z największych wyzwań jest rozwój i promowanie haftu havskiego, największego spadku po inspiratorach muzeum.


Lx21u1s7.png

✖️ Założyciele i inspiratorzy
Nasze muzeum w dużej mierze swoje materiały historyczne oraz inspirację czerpię z życia i dorobku dwóch znakomitych folklorystów i etnografów - Marii i Martina Scotów.

gXn1J6Os.png
Maria Scot - artystka ludowa, główna twórczyni haftu havskiego, folklorystka, działaczka społeczna. To z jej inicjatywy założono koła zdobnicze, w których haft havski rozwijał się. Jej działania pozwoliły też zaktywizować kobiety bez pracy. Jej działania stały się inspiracją dla przyszłych pokoleń Pań.
Historia pamięta ją jako uzdolnioną i silną kobietę (mimo szybkiej śmierci męża), kultywowała ich wspólne dzieło - ocalić od zapomnienia miejscową tradycje i kulturę.b2V2C6Iq.png


Martin Scot - etnograf, badacz kultury ludowej, autor opowiadań dla dzieci opisujących życie wiejskie. Razem z żoną zbierał przedmioty związane z wsią oraz dokumentował życie ludzi na terenach wiejskich. Pozostawił po sobie mnóstwo opisów codziennej pracy ludzi na wsi.
Przez wiele lat popularyzował etnografię poprzez tzw "Spotkania Skockie", gdzie w przyjacielskiej atmosferze debatował i nauczał o kulturze i tradycji ludowej.

SEbJ04pa.png

✖️ Główne założenia
Muzeum za swoje główne cele obrało:
- badania nad kulturą i tradycją ludową,
- popularyzację i badania nad haftem havskim,
- organizowanie wydarzeń mających na celu lepsze poznanie zwyczajów wiejskich i ludowych,
- prowadzenie badań etnograficznych i folklorystycznych.


Zxz5qk4T.png

Muzeum Etnograficzne
im. Marii i Martina Scot

Maria i Martin Scot Straße
M00022 Harz, Starosarmacja
Księstwo Sarmacji


Artykuł o hafcie havskim (sarmackim): http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10838/22