Struktury administracyjne Błękitnego Frontu
Członkowie Błękitnego Frontu z założenia programowego są sobie równi w statusie i w dążeniach do wypełnienia jego celów. Pomimo to z racji proceduralnych, a także celem oddania hołdu najbardziej aktywnym członkom Błękitnego Frontu wyróżnia się dziesięć stopni hierarchicznych, wspinanie się po których oferuje dodatkowe korzyści i element narracyjny w przedmiocie wewnętrznego tytułowania i oddawanych honorów.

Hierarchia Błękitnego Frontu (od najniższego stopnia)

— Phalangítēs (Falangista)
— Dekarchos (Dekarcha)
— Iochiás (Sierżant)
— Ypolochagos (Porucznik)
— Lochagos (Kapitan)
— Tetrarchos (Tetrarcha)
— Hipparchos (Hiparcha)
— Taxiarchos (Taksjarcha)
— Antistrategos (Wicestrateg)
— Strategos (Strateg)

---

Struktury działania Błękitnego Frontu zorganizowane są wokół osoby Naczelnego Logotety. Hołdujemy zwyczajowi i sile przywiązania, nie tworzymy sztucznego, demokratycznego mechanizmu oddawania przywilejów, ale wiemy, kiedy samemu odstąpić. Tedy funkcję Naczelnego Logotety przed którym ze wspólnotowo wyznaczonych zadań odpowiadają Logoteci pełni każdorazowy zarządca instytucji. Przed Logotetami natomiast odpowiadają młodsi urzędnicy, Magistrowie, którzy stanowią bezpośrednią pomoc do wykonywanych przez nich działań. Należy ponownie nadmienić, że pełniona funkcja nie implikuje bezpośredniej, instytucjonalnej nadrzędności, a jedynie zwyczajowe zwierzchnictwo. Podstawą pozostaje działanie na rzecz dobra Sclavinii.

Funkcje wewnętrzne

— Naczelny Logoteta
— Logoteta (Korpus Logotetów)
— Magister (Korpus Magistrów)