Statut Orderu Radości
Statut Orderu Radości

1. Order Radości nadawany jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju życia w Księstwie Sarmacji, pomoc drugiemu oraz niesienie radości w czynach i gestach.

2. Order nadaję się po zaakceptowaniu wniosku o jego nadanie. Wniosek złożyć mogą członkowie Kapituły Orderu Radości oraz każdy obywatel Księstwa Sarmacji, jak i krajów z którymi Księstwo Sarmacji utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

3. Osoba odznaczona ma prawo do przyjęcia Orderu Radości (staje się tym samym Kawalerem Orderu Radości) lub odmówić jego przyjęcia.

4. Order może zostać odebrany przez Kapitułę Orderu Radości, gdy odznaczony w sposób rażący złamie zasady jakim powinny się odznaczać Kawalerowie Orderu Radości - wzajemną pomoc, przyjaźń, życzliwość, szacunek, ogólne zasady etyczno-moralne.

5. Odznaczony ma prawo do posługiwania się insygniami orderu - medalem odznaczenia i baretką oraz tytułem Kawalera Orderu Radości.

6. Wszelkie kandydatury i złożone wnioski są objęte ścisłą tajemnicą.

7. Statut może ulec zmianie poprzez głosowanie członków Kapituły Orderu Radości, zwykłą większością głosów.