Statut Fundacji
1. Fundacja zrzesza swoich członków w sposób całkowicie nie przymuszony.
2. Głównym zadaniem fundacji jest nagradzanie osób za pomoc drugiemu.
3. Statut fundacji można zmienić poprzez przegłosowanie poprawek i zmian.