Charakterystyka Miasta
F
er to jedno z najwspanialszych miast w Księstwie Sarmacji. Doskonały dla każdego sympatyka mikronacji, stwarze mnóstwo perspektyw do świetnej rozrywki i pokazania światu swoich ukrytych talentów. Fer jest najstarszą osadą w Starosarmacji - prowincji Księstwa Sarmacji. To właśnie w Ferze mieszka po dziś dzień wielu twórców potęgi Księstwa Sarmacji, budowniczych jego pozycji w wirtualnym świecie. Fer jako kraina ekologiczna, praktycznie pozbawiona smrodliwego przemysłu, idealnie nadaje się do spokojnego, sielankowego odpoczynku. W ferskim klasztorze Zakonu Semnoteam od wieków przechowuje się prochy zaginionego Feniksa, który, jak zwykli wierzyć mieszkańcy miasta,kiedyś ma się odrodzić i powrócić w balsku i chwale. Tradycja i kultura - oto co najbardziej liczyło się w tym mieście, to, co władze kultywowały przez wieki, nie idąc nigdy na kompromisy. Miasto i jego okolice leżą na bardzo tajemnicze ziemiach. To tutaj przed wiekami zbierała się Rada Druidów, to tutaj Legendarny Feniks sprowadził Gelona i jego pięciu rycerzy - założycieli Feru i Zakonu Semnoteam. Postanowili oni żyć w zgodzie razem ze swoim otoczeniem i przyrodą, poświęcając swój żywot doczesny studiowaniu Światłości, co ma im pozwolić żyć wiecznie. O Zakonie Semnoteam dziś cicho - zakonni rycerze zamknęli się za murami swego kasztoru. Mimo to miasto żyje a magia jest w nim wciąż obecna, bardziej niż gdziekolwiek indziej... Artyści, sportowcy, pisarze czy politycy, ludzie pełni pasji, zapału i posiadający często ukryte talenty - wszyscy oni mogą zawsze liczyć na wsparcie i pomoc władz.