Zostań stażystą
CIAPEK mówi: zostań stażystąP
rogram "Zostań stażystą" skierowany jest przede wszystkim do nowych mieszkańców Sarmacji. Oczywiście, jeżeli mieszkasz już dłużej i za nowicjusza się już nie uważasz, także możesz podąć u nas staż i stanąć twarzą w twarz wobec proponowanych wyzwań.

J
eżeli zamieszkałeś w Księstwie Sarmacji i nie masz jeszcze sprecyzowanych planów, co robić dalej, zostań stażystą w Sarmacji. Pomożemy ci poznać Księstwo oraz zaangażować się czynnie w jego rozwój. Z naszą pomocą zostaniesz aktywnym obywatelem miasta, jakie dla siebie już wybrałeś.

J
eżeli mieszkasz już w Sarmacji i szukasz nowych wyzwań, przyjdź do CIAPKA. Znajdziemy coś i dla ciebie. Wykorzystamy twe talenty, aby twoja obecność wpisała się piękną kartą w historię Sarmacji. Daj się znaleźć. Daj się zauważyć. Daj się poznać.

Jak zostań stażystą?

J
eżeli CIAPEK wzbudza Twoje zainteresowanie, złóż swoje CV. Następnie napisz do mnie list. A w tym liście napisz krótko:

 • Dlaczego chcesz być stażystą(-ką)?
 • Skąd pochodzisz realnie?
 • Jakie masz hobby, pasje, zainteresowania?
 • Na czym się znasz? Co umiesz?
 • W czym się odnajdujesz:
  • grafika
  • teksty
  • fotografia
  • muzyka
  • audionarracja
  • video
  • inne

W
szystko to ma jeden cel: pomóc Ci się odnaleźć w naszych szeregach. Chcemy sprofilować Twój staż i dostosować go do twoich możliwości i umiejętności.

Pierwsze zadanie stażysty: Przejrzyj uważnie profil CIAPKA

 • Czy są jakieś niejasności, nieścisłości?
 • Czy są jakieś błędy, literówki?
 • Czy wszystko jest należycie wyjaśnione i odpowiednio przejrzyste?
 • Jakie masz uwagi?
 • Jakie masz propozycje?
 • Co można dodać?
 • Czego brakuje?


Ile trwa stażystą?
D
ługość stażu jest sprawą bardzo indywidualną. Po pierwsze ma na to wpływ Twoje osobiste zaangażowanie. Im ktoś jest aktywniejszy, tym szybciej może zostać pracownikiem etatowym. Po drugie zależy to od Twoich możliwości: czasu, jaki możesz poświęcić dla Sarmacji oraz poziomu posiadanych umiejętności. Jakość Twojej pracy ma dla nas ogromne znaczenie, nawet jeżeli jej owoce zostaną złożone do archiwum w oczekiwaniu na lepsze czasy.

P
rzeciętny staż winien trwać miesiąc czasu. W tym czasie stażysta winien zrealizować co najmniej 5-7 istotnych zadań. Znaczenie ma także aktywność w dyskusjach nad pomysłami oraz zgłaszanie własnych propozycji.


Co na koniec stażu?

S
tażysta w dowolnym momencie może dobrowolnie zrezygnować ze stażu lub poprosić o jego skrócenie. Jeżeli stażysta jest nieaktywny więcej niż tydzień bez powiadomienia o swej nieobecności z przyczyn realnych w Sarmacji, może zostać ze stażu usunięty.


N
a zakończenie każdy stażysta uzyska dyplom stażowy z podziękowaniami od ekipy CIAPKA. Bycie stażystą to przywilej. Bycie stażystą to prestiż. Bycie stażystą to forma aktywności i zaangażowania. Wkładasz w to i czas i wysiłek i twórczą wenę - doceniamy to i dziękujemy.

Co z libertami?

B
ycie stażystą to ciężki kawałek chleba za liche pieniądze. Ale niech cię to nie zniechęca. Będziemy starać się o dotacje od ministerstwa, abyśmy mogli przyznawać ci nagrodę końcową. Także w trakcie stażu, jeżeli twój pomysł przyczyni się do realizacji jakiegoś wykonywanego projektu, a ten zostanie sprzedany, dostaniesz symboliczne podziękowanie za włożony trud.


P
ieniądze są przydatne. Ważniejsze jednak jest nauczenie się zasad współpracy i nabycia ducha twórczej aktywności. Pragniemy, by napawało cię dumą to, ze nam pomagasz i przyczyniasz się zarówno do sukcesów CIAPKA, jak i do rozwoju samej Sarmacji. To dużo cenniejsze, niż wynagrodzenie, jakie możemy ci zapewnić.

Jaką pomoc oferujemy?

S
zczególnie, jeżeli jesteś nowym mieszkańcem Sarmacji, trudno ci się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i świadomi jesteśmy, że przydałaby ci się pomoc. Otóż oferujemy:

 • wsparcie na co dzień
 • informację gdy jej potrzebujesz
 • pomoc w uzyskaniu obywatelstwa
 • dobrą atmosferę współpracy
 • rozwój posiadanych zdolności
 • odnalezienie twych nowych twórczych talentów
 • kulturalne i ciekawe towarzystwo

YAQtLo5u.png