Grupa Artystyczna „Altborczyk”
XKkP1713.jpg
Grupa Artystyczna „Altborczyk” powstała w 2015 roku po publikacji „Markiza Altborskiego” Kristiana Arpeda. Należeli do niej również Karolina von Lichtenstein (obecnie: Karolina Aleksandra) i Vladimir ik Lihtenštán. W swojej twórczości jej członkowie odwoływali się do stylistyki romantyzmu, modernizmu, teatru brechtowskiego, filozofii buddyjskiej, mitologii greckiej i motywów klasycznych.

Za cel Grupa stawiała sobie wypracowanie nowych standardów sztuki oraz rozwój literatury w mikroświecie (motyw l'art pour l'art), w którym polityka przestaje grać najważniejszą rolę. Ideały Grupy spotkały się z odpowiedzią ze strony Karola Radziwiłła z Rzeczypospolitej, który opublikował dramat „Ars moriendi”, stanowiący opis stanu mikroświata w 2015 roku.

Autor
Vladimir ik Lihtenštán
Vladimir ik Lihtenštán
Karol Radziwiłł
Kristian Arped
Vladimir ik Lihtenštán
Vladimir ik Lihtenštán
Vladimir ik Lihtenštán
Karolina von Lichtenstein
Vladimir ik Lihtenštán
Rok
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2017
2015
2015
Wydawnictwo
Gazeta Teutońska
Gazeta Teutońska
-
Herold
Gazeta Teutońska
Gazeta Teutońska
Gazeta Teutońska
Głos Sclavinii
Gazeta Teutońska
Miejsce
Auterra
Auterra
Wilno
Almera
Auterra
Auterra
Auterra
Eldorat
Auterra