Język teutoński
Słownictwo i gramatyka


Podstawowe zwroty

D
 • dobranoc — (úren) gute Nakt
 • dzień dobry — (úrn) gut Tag
 • dziękujemy — Áen iv'danki
 • dziękuję — Á iv'danki

I
 • i tak wszyscy umrzemy — On'tá áen ale vil deti

K
 • kiepsko — gelloniš
 • król Teutonii — (úr) Kong ik Teutonies
 • król-senior Teutonii — (úr) geverded Kong ik Teutonies
 • Królestwo Teutonii — Kongrak Teutonie
 • książę Sarmacji — (úr) Hertsog ik Sarmatsies
 • książę-senior Sarmacji — (úr) geverded Hertsog ik Sarmatsies
 • Księstwo Sarmacji — Hertsograk Sarmatsie

M
 • mieszkam(y) w Królestwie Teutonii — Á(en) iv'oneri in Kongrak ik Teutonies
 • mieszkam(y) w Księstwie Sarmacji — Á(en) iv'oneri in Hertsograk ik Sarmatsies

N
 • nazywam się XYZ — Á iv'hákki XYZ
 • nazywam się XYZ — Á iv'neni sa XYZ
 • nie — ná
 • niech żyje wolna Teutonia! — Úr frá Teutonie ifá lejbi!
 • niech żyje XYZ — XYZ ifá lejbi

P
 • pięknie — šóiš
 • powodzenia! — Al Fórgutess!
 • powodzenia! — Al Fórzussess!

T
 • tak — tá

W
 • wszystkiego najlepszego! — Al Fórgutess!
 • wszystkiego najlepszego! — Al Fórzussess!
 • wulgaryzm — Gellon!

Ź
 • źle — gelloniš