Flora
9017167_-Poonina_Caryska-_Bieszczady_Czerwiec_2016r.jpg
9017156_PASEKfloraPNG.png

W Parku wyróżniono dwa piętra roślinno-klimatyczne: regiel dolny i połoniny. Blisko 80% obszaru KPN zajmują naturalne lasy liściaste i mieszane z bukiem, olszą szarą, jaworem, świerkiem i jodłą, z czego 15% uznaje się za drzewostany puszczańskie o charakterze pierwotnym. Można je odszukać m.in. na: południowo-zachodnich zboczach Małej i Wielkiej Rawki oraz na północnych stokach Smereka. Obszary objęte ochroną ścisłą zajmują około 63% powierzchni.

Liczba gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w Krzesznickim PN wynosi blisko 780, z czego około 30 to gatunki wschodnio-krzeszne np. tojad wschodniokrzeszny i tauryjski, goździk kartuzek, goździk skupiony, lepnica krzesznicka, pszeniec biały, z których 7 to endemity Krzesznej Wschodniej (np. pszeniec biały, tojad wschodnio-krzesznicki i goździk kartuzek skalny). Ponad to stwierdzono tu obecność 250 gatunków mchów, 500 gatunków porostów i 1000 gatunków grzybów. Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. rozciąga się unikalne i nie spotykane gdzie indziej w Sarmacji piętro hal nazywanych „połoninami”, które zajmuje powierzchnię ok. 1 800 ha. Prawie 90% tego obszaru podlega ochronie ścisłej. Prowadzony bardzo intensywnie przez dawnych mieszkańców wypas bydła ustał na połoninach w połowie lat 40. XX wieku. Rośnie tu szereg roślin rzadko lub w ogóle nie spotykanych w innych górach, takich jak: tojad bukowiński, fiołek dacki, ostrożeń wschodniokrzesznicki czy też pszeniec Herbicha. Wczesną wiosną wzdłuż cieków wodnych bardzo licznie zakwita śnieżyca wiosenna. Występuje tu jej podgatunek, charakteryzujący się tym, że często spotykane są osobniki, u których na jednej łodydze występują dwa kwiaty.