Królestwo Rothenburga
ifEXclV8.jpg

Położenie
Rothenburg położony jest nad Renem. Sąsiaduje z Niemcami, Austrią i Szwajcarią. Do międzynarodowego lotniska w Zurychu można dojechać samochodem w około godzinę. Do Monachium dojedziemy w dwie godziny. Na zakupy do Mediolanu również dojedziemy w dwie godziny.
Rothenburg mimo swojej małej powierzchni jest bardzo atrakcyjnym krajem. Z królestwem graniczy od zachodu i południa Szwajcaria, od wschodu Austria, a od północy Renem i Niemcami.
Partnerstwo z tymi krajami gwarantuje łatwy dostęp do królestwa.
Dobra dostępność
Do lotniska w Zurychu (CH), Monachium (Niemcy) lub Innsbrucku (AT) można dojechać w ciągu dwóch godzin lub mniej. Od dworca kolejowego w Feldkirch (AT) Buchs SG (CH) i Sargans SG (CH) prowadzą regularne autobusy do kraju. Sieć autobusowa Rothenburga jest bardzo dobrze rozwinięta. Sieć drogowa jest bardzo dobrze rozwinięta i opracowana.


f0176keB.jpg

Klimat
W Rothenburgu panuje przyjemny klimat. Lata są ciepłe, a zimy chłodne co umożliwia uprawianie sportów zimowych.


yxIhpiZ6.jpg

Flora
Flora Rothenburga podzielona jest na trzy obszary: dolinie Renu, zbocza doliny Renu i region alpejski. W Rothenburgu rośnie 1600 gatunków roślin, 800 z nich stanowi florę górską. 48 gatunków storczyków i bogaty naturalnie obszar Ruggeller Riets są szczególnie godne uwagi.


y8hkJj93.jpg

Fauna
Rothenburg może pochwalić się wyjątkowo zróżnicowaną przyrodą pomimo małej powierzchni. W królestwie żyje około 55 gatunków ssaków (w Szwajcarii istnieje 83 gatunków), w tym 17 gatunków nietoperzy (26), 140 lęgowych ptaków (205), siedmiu gatunków gadów (16) i dziesięć gatunków płazów (20) oraz 24 gatunków ryb (67 ).

Silnie pionowy podział kraju od 430 do 2600 m oznacza, że istnieje szeroka gama zwierząt żyjących na ściśle ograniczonej przestrzeni. W obszarze alpejskim przyroda w pewnym stopniu nadal występuje w stanie nienaruszonym.
W dolinach i wyższych regionach mieszkają sarny, lisy i borsuki. W średniej wysokości możemy spotkać czarnego dzięcioła, rzadkiego dzięcioła białogrzbietnego i gniazda orła sowiego. Aby ochronić resztki bagien, rząd zadekretował ochronę terenów podmokłych w sumie 96 hektarów Ruggeller Riet. Mokradła są jednymi z najbardziej zróżnicowanych biologicznie siedlisk.


8h5ZC44i.jpg

Geologia i góry
Około połowa Królestwa Rothenburga znajduje się w górach (Alpy). Najwyższy szczyt to Grauspitz, który leży 2599 m n.p.m. Najniższy punkt: Ruggeller Riet, 430 m n.p.m.
Skały Rothenburga składają się prawie wyłącznie z osadów morskich. Te powstały w Urmittelmeer które rozciągały się od Europy Środkowej do Gwinei.
Dzisiejsza struktura składa się z trzech różnych osadów, z różnych mórz.


0GxLaPas.jpg

Wody
Oprócz Renu która jest główną rzeką w kraju - płynie przez 27 kilometrów na zachodzie, przy granicy ze Szwajcarii - jest Samina w regionie alpejskim.


Symbole Narodowe

Herb wielki: Herb średni: Herb mały:
8681663_HerbWielkiRothenburg.png 8681670_HerbredniRothenburg2.png 8681677_HerbMayRothrnburg.png

Flaga Królestwa Rothenburga:
8681683_FlagaRothrnburg.png
Flaga składa się z 3 poziomych pasów o następujących kolorach: biały, czerwony, niebieski.


qXxDiJ0A.jpg

Rodzina Królewska Rothenburga
I Król Królestwa Rothenburga - Aleksander I
II Król Królestwa Rothenburga - Filip Windsor (małżonka: księżna Maria Windsor)
III Król Królestwa Rothenburga - Franciszek Windsor (małżonka: księżna Magdalena Windsor)
IV Król Królestwa Rothenburga - Christian West


KVHE2zl3.jpg

Grupy polityczne
image.jpg image.png image.jpg


zJUgMwps.jpg

Ordery i odznaczenia
Królewski Wielki Order Złotego Lwa
Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Królestwa Rothenburga nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Królestwa Rothenburga, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy.
8681906_KrlewskiWielkiOrderZotegoLwaBARETKAPNG.png 8682100_KrlewskiOrderZotegoLwaPNG.png

Królewski Order Domu Panującego
Odznaczenie państwowe Królestwa Rothenburga nadawane za znamienite zasługi dla rodziny królewskiej Królestwa Rothenburga. Nie dzieli się na klasy.
8681905_KrlewskiOrderDomuPanujcegoBARETKAPNG.png 8681937_KrlewskiOrderDomuPanujcegoPNG.png

Królewski Order Zasługi Królestwa Rothenburga
Rothenburskie odznaczenie państwowe za zasługi cywilne.
Nie dzieli się na klasy.
8681908_KrlewskiOrderZasugiKrlestwaRothenburgaBARETKAPNG.png 8681934_KrlewskiOrderZasugiKrlestwaRothenburgaPNG.png

Królewski Krzyż Zasługi
Rothenburskie odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli. Nie dzieli się na klasy.
8681907_KrlewskiKrzyZasugiBARETKAPNG.png 8681936_KrlewskiKrzyZasugiPNG.png

Królewski Krzyż Braterstwa
Rrothenburskie odznaczenie państwowe, nadawane za szczególny wkład w pogłębianie idei braterstwa; szczególnie wśród ludzi, między narodami oraz grupami społecznymi. Nie dzieli się na klasy.
8681904_KrzyBraterstwaBARETKAPNG.png 8681935_KrlewskiKrzyBraterstwaPNG.png


4z2BEkeT.jpg

OFICJALNA STRONA KRÓLESTWA ROTHENBURGA:
www.krolestwo-rothenburga.jimdo.com