Stowarzyszenie "Nova": Nasz program
TV_Nova_logo_2017.png
olVy1EEr.png
Tak prezentuje się aktualny program wyborczy Partii i Stowarzyszenia "Nova" na który składa się aż 26 niniejszych punktów:
1. Aktywne usuwanie wadliwych aktów prawnych
2. Aktywne działanie na rzecz lepszego prawa dla ludzi w regionie Starosarmacji jak i Księstwie Sarmacji.
3. Reagowanie na sytuacje w których to, władza pozwala sobie na o wiele za dużo robiąc tym samym krzywdę obywatelom.
4. Likwidacja drożyzny cenowej przy produktach i usługach.
5. Aktywne działanie na terenie Starosarmacji i Księstwa Sarmacji na płaszczyźnie ideowej, innowacyjnej, kulturalnej i społecznej
6. Popieranie ideii wszystkich regionów i współpracy ich z centralą na odpowiadających im zasadach.
7. Popieranie wszelkich inicjatyw społecznych bez względu na ich kategorie.
8. Robienie wszystkiego tego czego władza i konkurencyjne partie nie chcą lub boją się zrealizować - chcemy przełamywać granicę!
9. Otwartość na sprawy ludzkie a nie na zasobność ich portfeli czy biurokrację.
10. Wspieranie wszystkiego co demokratyczne w Księstwie Sarmacji .
11. Optowanie za aktywnym dialogiem z władzami innych krajów
12. Patrzenie obecnej władzy na ręce i reagowanie na różnego rodzaju patologie.
13. Popieranie ciekawych pomysłów konkurencji politycznej (zwłaszcza Partii Nowe Jutro) choć w kwestii Podatku od Bogactwa jesteśmy za optymalizacją progu do od 10 do maksymalnie 20 tysięcy libertów.
14. Wprowadzanie innowacji i usprawnień na Forum Centralnym jak i stronie - zarówno tych o których wspomina konkurencja jak i na przykład ujednolicenie działów regionów czy oddzielenie chociażby polityki zagranicznej od krakowej na Forum Centralnym.
15. Nawiązanie stosunków z nowymi ale także zacieśnianie z tymi już istniejącymi.
16. Przeprowadzenie procesu Desclavinizacji ziem Mirii, Nowicji i Sangii poprzez nadanie nowych klimatów a także nazw miejscowościom i rzekom w tej części Starosarmacji korzystając z własnego prawa do wsi lennych.
17. Uznanie tłumaczeń terytorialnych Konfederacji Sclavinii za sabotaż (a co za tym idzie nieuznawanie ich aktualnego, wyimaginowanego położenia do czasu gdy Sclavinia przedstawi swoją lokacje na mapie Polinu) i wydalanie mieszkańców nie uznawanych mikronacji chyba że chcą oni naprawić bądź stosunki dyplomatyczne.
18. Wysłanie uchwały do innych krajów do stosunku Księstwa Sarmacji wobec Konfederacji Sclavinii by przypadek z Rajdu Monarchii Austro-Węgierskiej się nie po
19. Przeprowadzenie wymogu ujawnienia nazw i położenia lenn a także wsi lennych jak również wprowadzenie  możliwości zmiany jednej wsi lennej w miasto lenne pod warunkiem od dwóch do czterech innej w tej samej  okolicy. Nie będzie trzeba czekać tym samym na postanowienie Księcia.
20. Rozwijanie kultury i mediów w Księstwie Sarmacji.
21. Utworzenie potrzebnych nowych instytucji (także tych o których pisze konkurencja) ale bez ich nadmiernego tworzenia.
22. Reaktywacja zakupu gruntów w miastach, które gwarantują tygodniowy przychód. Tym razem tak jak lenna byłyby one na własność a zamiast gruntów opłacane zostałyby media.
23. Automatyzowanie i aktualizowanie już istniejących instytucji.
24. Wprowadzenie "Sarmackiego Helpdesku" polegającego na stworzenie zespołu kontrolowanego przez NIA który na przykład usuwałby powtórzone tematy czy artykuły. Dostępna byłaby opcja zgłoś.
25. Wprowadzenie w miejscu zjazdu głosowego a z czasem i nawet wizyjnego spotkania online.
26. Zadbanie o promocję Księstwa Sarmacji zarówmo w innych mikrionacjach jak i na zewnątrz.