SCD: Nasz program wyborczy
Obecnie program wyborczy Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego stanowią następujące punkty:
1. Aktywne usuwanie wadliwych aktów prawnych
2. Aktywne działanie na rzecz lepszego prawa dla ludzi w Księstwie Sarmacji i Konfederacji Sclavinii
3. Reagowanie na sytuacje w których to, władza pozwala sobie na o wiele za dużo robiąc tym samym krzywdę obywatelom.
4. Likwidacja drożyzny cenowej przy produktach i usługach.
5. Aktywne działanie na terenie Konfederacji Sclavinii i Księstwa Sarmacji na płaszczyźnie ideowej, innowacyjnej, kulturalnej i społecznej
6. Popieranie ideii wszystkich regionów i współpracy ich z centralą na odpowiadających im zasadach.
7. Popieranie wszelkich inicjatyw społecznych bez względu na ich kategorie.
8. Robienie wszystkiego tego czego władza i konkurencyjne partie nie chcą lub boją się zrealizować - chcemy przełamywać granicę!
9. Otwartość na sprawy ludzkie a nie na zasobność ich portfeli czy biurokrację.
10. Wspieranie wszystkiego co demokratyczne w Księstwie Sarmacji .
11. Optowanie za aktywnym dialogiem z władzami innych krajów
12. Patrzenie obecnej władzy na ręce i reagowanie na różnego rodzaju patologie.