Hans+: Nasz program wyborczy
Obecnie program wyborczy Hans+ stanowią następujące punkty:
1. Aktywne usuwanie wadliwych aktów prawnych
2. Aktywne działanie na rzecz lepszego prawa dla ludzi w Księstwie Sarmacji
3. Reagowanie na sytuacje w których to, władza pozwala sobie na o wiele za dużo robiąc tym samym krzywdę obywatelom.
4. Likwidacja drożyzny cenowej przy produktach i usługach.
5. Popieranie ideii wszystkich regionów i współpracy ich z centralą na odpowiadających im zadadach.
6. Popieranie wszelkich inicjatyw społecznych bez względu na ich kategorie.
7. Robienie wszystkiego tego czego władza i konkurencyjne partie nie chcą lub boją się zrealizować - chcemy przełamywać granicę!
8. Otwartość na sprawy ludzkie a nie na zasobność ich portfeli czy biurokrację.
9. Wspieranie wszystkiego co demokratyczne w Księstwie Sarmacji
10. Optowanie za aktywnym dialogiem z władzami innych krajòw