Hans+: Jak zostać członkiem partii ?
W przypadku Stronnnictwa Demokratycznego Hans+ istnieją dwa typy formy członkostwa w : pełne (członek zwyczajny) i wspierające (sympatyk) . Jaka jest ich różnica? W zasadzie tylko jednym drobnym elementem - wymogiem aktywności wg DSG.
Pełnym członkiem zwyczajnym Stronnictwa Demoktatycznego "Hans+" może być osoba:

- która przystępując zaakceptuje obowiązujący program partii i jej statut
- nie będąca członkiem innych aktywnych partii w Księstwie Sarmacji
- posiadająca obywatelstwo Księstwa Sarmacji
- pozostająca aktywna wg DSG
Sympatykiem wspierające) może być osoba:
- spełnia wszystkie powyższe kryteria przynajmniej w części
Prawa i obowiązki członków Stronnictwa Demokratycznego "Hans+":
Prawa członków zwyczajnych:
udział we wszystkich dyskusjach partyjnych
- prawo do wybierania i bycia wybieranym w wyborach władz partii
- prawo do ubiegania się o miejsce na listach wyborczych partii
- prawo do możliwości realizacji przez partię zaproponowanej propozycji
Prawa sympatyków:
- udział we wszystkich dyskusjach partyjnych

Obowiązki członków zwyczajnych:
- aktywne uczestnictwo w partyjnych dyskusjach
aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez partię
- dbanie o dobre imię partii w kontaktach zewnętrznych
- dzielenie się w razie możliwości swoimi pomysłami
- należyte reprezentowanie partii na zewnątrz
- udział (poprzez oddanie głosu) w wyborach powszechnych i samorządowych w Księstwie Sarmacji
- udział w toczących się dyskusjach w Księstwie SarmacjiObowiązki sympatyków:
- aktywne uczestnictwo w partyjnych dyskusjachdbanie o dobre imię partii w kontaktach zewnętrznych
- udział w toczących się dyskusjach w Księstwie Sarmacji
Aby dołączyć do nas kliknij tutaj: http://www.sarmacja.org/instytucja/profil/S00186


Klikając w ten odnośnik i zapisując się do partii akceptujesz w/w zasady, a w szczególności:
a) akceptujesz obowiązujący program i statut partii
c)bdeklarujesz wypełnianie obowiązków członka partii

Decyzję o Twoim przyjęciu podejmuje prezes partii - cierpliwie oczekuj na odpowiedź.