Pałac rodowy we Wsi Czekany
Historia pałacu rodowego von Thorn sięga wiele stuleci wstecz. Pierwsze, drewniane jeszcze wówczas, zabudowania powstały w miejscu dzisiejszego pałacu w pierwszej połowie XVI wieku. Z czasem miejsce to, jak i rodzina, zyskiwały na znaczeniu, pojawiały się kolejne zabudowania, w tym spiżarnia, stodoła, przydomowy młyn, a także mały ogród. Kiedy, w drugiej połowie XVII wieku, January, ówczesny senior rodu, został wyniesiony do stanu szlacheckiego za swą służbę wobec panów z Feru i wspaniałe zwycięstwo nad Morvańczykami, rozpoczęto projektowanie zabudowań kamiennych. Nadal jednak sioło rodzinne nie było własnością von Thornów.

t6DNw15G.jpg
Jedna z pierwszych prac koncepcyjnych przyszłego pałacu.
Efekt wieczornych rozmyślań małżonki Januarego, Magdaleny von Thorn.

Zmieniło się to w XVIII wieku. Był to wiek wielkich zmian na wyspie, znaczne wpływy osiągnęło państwo trzyczaszkowskie. Znalazło to także odzwierciedlenie w historii całej miejscowości. Wnuk Januarego, Janusz von Thorn, ówczesny rezydent wsi Czekany i senior rodu von Thorn, otrzymał od Księcia Trzyczaszkowskiego Lazarusa w nadaniu wieś Czekany, za wierną służbę u jego boku. Przez większość XVIII wieku posiadłość familii von Thorn była przebudowywana i rozbudowywana, ostatecznie osiągając stan widoczny także dziś.

7V39Wj6Z.jpg
Widok Pałacu na tle zachodzącego słońca. Jeden z piękniejszych widoków południowej Sarmacji.

Przy przebudowie i rozbudowie pałacu zatrudnieni byli nienal wszyscy mieszkańcy wsi. Na wiele lat budowa ta dawała wikt, opierunek i godne życie wszystkim mieszkańcom. Z czasem, po latach upadku spowodowanego licznymi wojnami wieś odżywała. Na przełomie XIX i XX wieku, zaczęli do niej napływać nowi osadnicy. Z czasem do pałacu dobudowany został wspaniały ogród, otoczyła go także woda z pobliskiej rzeki.

uTWpREBu.jpg
Pałac przegląda się w przepływającej obok rzece.

w0kVp3G6.jpg
Ogrody pałacu to wspaniałe dzieło sztuki.

9853boIS.jpg
Jedną z najpiękniejszych rzeczy w okolicy jest widok pałacu w jesienne poranki.

Z pałacem jest związana jedna z najdziwniejszych miejscowych legend. Głosi ona, że jeden z seniorów rodu wybudował podziemny tunel, który miał łączyć pałac z znajdującą się w otaczającym miejscowość lesie tajemniczą wieżą. Jedne ze źródeł podają, że to Pałac von Thorn był połączony, inne, że Pałac Chojnackich. Niezależnie jednak od źródeł legenda głosi, że ci, którzy budowali podziemny tunel łączący pałac z wieżą nigdy z niego nie wyszli... nigdy ich też nie odnaleziono.

9tT4yvt7.jpg
Widok na wieżę w lesie nieopodal pałacu.

Nikt nie wie ile ta wieża ma lat. Nikt nie zna jej pochodzenia. Archeologowie, którzy starali się coś więcej o niej dowiedzieć z reguły odchodzili dość szybko, często z poplątanymi zmysłami. Faktem jest, że wieża ta pojawia się niemalże w każdym opracowaniu i informacji pochodzącej z Czekan. Ma ona wysokość około 15 metrów i góruje nieco nad otaczającym ją lasem. Legendy głoszą, że była ona miejscem dziwnego kultu z odległej przeszłości.