Deklaracja ideowa Ligi Monarchistycznej
f183.pngJako konserwatyści monarchiści, odwołujący się do tradycji Sarmackich ruchów zachowawczych i rojalistycznych stwierdzamy że,:

oyfv.png


Po pierwsze;

Będziemy bronić korony i jego gronostaju, ustroju który przez dziesięciolecie był fundamentem na którym funkcjonowało sarmackie społeczeństwo. Żywym organizmie, który dzięki ustrojowi monarchii konstytucyjnej się rozwijał i doskonalił. Widzimy zatem konieczność uznania monarchii konstytucyjnej jako dominującego systemu politycznego, naszego wspólnego państwa.


Po drugie;

Będziemy pracować na rzecz odbudowy cnót rycerskich (szlacheckich) i arystokracji. Szlachectwo to synonim poświęcenia i oddaniom się sprawom wspólnoty, to synonim życia trudów i wyrzeczeń na rzecz pracy dla Księstwa Sarmacji. Nadszedł czas aby powrócić do korzeni i zakończyć z zgubną relatywizacją wartości takich jak; " Ojczyzna, Honor i Tradycja".


Po trzecie;

Będziemy kultywować tradycję różnych szkół monarchistyczny, różnych idei, które postaramy się wzajemnie połączyć, zrównoważyć i na ich podstawie wypracować ramy programowe dla lepszego jutra Księstwa Sarmacji. Nie zapomnimy o podstawowych założenia i punktach programowych wiodących nurtów monarchistycznych, takich jak umiarkowany monarchofaszyzm, monarchobolszewizm, konserwatywny monarchizm, czy też sarmacki integralizm. Nie zapominając przy tym o własnej tożsamości ideowej jaką jest sarmacki lojalizm!


Po czwarte;

Będziemy starać się, aby społeczeństwo nasze przekształciło się z mechanizmu w organizm. W żywy organizm który samoistnie się napędza, oraz odkrywa wspólnotę dążeń; zorganizowaną hierarchicznie ku realizacji wspólnego celu - jakim jest Najaśniejsza Monarchia dbająca o swoich synów i córy.


Po piąte;

Będziemy dążyć do ustanowienia rządów Prawa opartych na założeniu, że za zasługi na rzecz wspólnoty należy nagradzać obywateli, w sposób adekwatny przez doraźne prawa polityczne. Bo któż inny jak nie aktywny i doświadczony szlachcic czy też arystokrata, może wiedzieć lepiej co jest dobre dla jego wspólnoty? Obywatel z trzymiesięcznym stażem, szczerze w to wątpimy. Rzecz jasna jest potrzeba spojrzenia na pewne problemy świeżym okiem, lecz nie można bezgranicznie ufać grupce młodych stażem, mniej lub bardziej aktywnych mieszkańców że głoszą prawdę absolutną, czy też mają panaceum na wszystkie bolączki Księstwa Sarmacji. Dlatego też uważamy że zróżnicowane społeczeństwa oparte na hierarchii i jasno określonych zasadach w drodze po szczeblach tej drabinki, jest sprawdzonym i najlepszym sposobem wdrażania obywateli w życie wspólnoty. Co więcej angażuje to społeczność w zmorzoną aktywność, oraz jest pewnego rodzajem uhonorowaniem doświadczonych Sarmatów i Sarmatek. Czy to oznacza że w ten sposób betonujemy system polityczny, w żaden sposób. Ponieważ tak naprawdę liczy się charyzma ludzi startujących w wyborach, poglądy jakie z sobą reprezentują oraz ich kwalifikacje i poświęcenie jakie wkładają w rozwój społeczeństwa.


Po szóste;

Będziemy ze wszystkich sił atakować rewolucjonizm zawarty w demoliberalizmie i komunizmie, który niszczy stare, po wielokroć wypróbowane prawa oraz instytucje. Widzimy konieczność utrzymania ciągłości z przeszłością oraz wprowadzania wszelkich zmian stopniowo i z jak najmniejszymi wstrząsami. Ewolucja nie rewolucjonizm, który z samego założenia jest zgubny i nieodpowiedzialny, gdyż jest robiony pod garstkę osób dla których liczą się jedynie ich własne ambicje, a nie szeroko rozumiane dobro wspólnoty.

(-) Komitet polityczny Ligii Monarchistycznej.