Działy
BF2fjJxT.pngVx5ZUGQT.pngRfxA9y5M.pngRfxA9y5M.png0jcVEphZ.png
hpD4f36L.png
XDUQn16c.png3yJ1Rk1V.png47JKNU9x.pngPs3KwHUO.pngxCkW0p8R.png
d16P5U21.png

DZIAŁY

DEPARTAMENT PROGRAMOWANIA

Dział Sclavińskiego Urzędu Architektury odpowiedzialny za opracowywanie i rozwijanie kodu źródłowego sclavińskiego systemu informatycznego Odolanis. Architekci wchodzący w skład tego departamentu muszą znać następujące języki: HTML5, CSS3, PHP6, SQL oraz JavaScript (z uwzględnieniem biblioteki jQuery).

DEPARTAMENT PROJEKTOWANIA MECHANIKI

Dział Sclavińskiego Urzędu Architektury odpowiedzialny za opracowywanie założeń logicznych działania systemu informatycznego Odolanis. Do zadań Architektów wchodzących w skład tego departamentu należy: tworzenie założeń logicznych systemu, projektowanie nowych funkcjonalności, opracowywanie balansu systemu oraz przeprowadzanie testów implementowanych rozwiązań.

DEPARTAMENT GRAFIKI

Dział Sclavińskiego Urzędu Architektury odpowiedzialny za opracowywanie grafik dla systemu informatycznego Odolanis. Architekci wchodzący w skład tego departamentu muszą biegle znać przynajmniej po jednym programie do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej oraz wykazywać się umiejętnościami tworzenia estetycznych grafik.

DEPARTAMENT OBSŁUGI INSTYTUCJI

Dział Sclavińskiego Urzędu Architektury odpowiedzialny utrzymanie, tworzenie i rozwój stron instytucji publicznych Konsulatu Sclavinii w DSG. Architekci wchodzący w skład tego departamentu muszą biegle znać zasady formatowania tekstów przy użyciu bb-code oraz posiadać wiedzę na temat obsługi podstron instytucji w sarmackim systemie informatycznym.

instytucja.png