Deklaracji ideowa Ligi Monarchistycznej
Liga monarchistyczna
saimonarchofaszyzm1.png


Preludium

Drodzy Sarmaci i Sarmatki od dłuższego czasu borykamy się z dość poważnym problemem, brakiem Księcia na tronie Sarmackim. Elity rządzące zamiast wybrać głowę państwa, podjęły próbę reformowania ustroju monarchii konstytucyjnej na demoliberalną republikę, w której to w żadnym stopniu zwykły obywatel nie będzie miał poczucia tego że może coś osiągnąć, bądź do czegoś dość swoją ciężką pracą. Obecny establishment polityczny, próbuję za wszelką cenę ogłupić lud, sprzedać nam marny produkt jeszcze marniejszej marki ( zwanej Republiką Sarmacji), przykrytą płachtą manipulacyjnych quasi argumentów, oraz tanich sztuczek socjotechnicznych rodem z cyrku. Najczęściej padała argumentacja typu, aaa komuniści nie chcieli zgodzić się na wybór Księcia, trzeba było przystosować konstytucję do nowych warunków, czy też ten rząd może jeszcze dużo zrobić. Referenda, referenda, jeszcze raz referenda, tylko że ludzie są już tym zmęczeni, skoro ich reprezentanci mający mandat zaufania, sami nie potrafią dokonywać racjonalnych wyborów. Polityczna scena Księstwa Sarmacji, została zburzona, nie ma, nie widać aktywizacji politycznej po stronie partii czy też komitetów politycznych, które jakby to powiedzieć zaginęły gdzieś w akcji. Tak, owszem ktoś powie ale są komuniści, są republikanie z Zielonego Balonika, ale co z tego ? Skoro milcząc większość, elektorat o poglądach pro monarchistycznych nie posiada swoich przedstawicieli, swego głosu sumienia, liderów którzy by poprowadzili ich na barykady aby rozpocząć kontrrewolucje! Rojaliści którzy dziś jawnie opowiadają się za Księstwem, są dyskryminowani, niszczeni poprzez wyśmiewanie, tworzeniem różnych o nich plotek. Oskarżani są o niepoprawnie polityczne zachowanie, piętnując robiąc z nich jednocześnie żądnych władzy tyranów. Dzisiejsza klasa polityczna dąży do utworzenia Republiki, z kadencyjnym Księciem czyli de facto Prezydentem, chce zlikwidować ostatnią namiastkę przywilejów arystokratycznych - senat. Dąży do rewolucji narracyjnej, gdzie cały etos rycerskości, oraz szlachetności zdobywanej poprzez ciężką pracę, zostanie zamieniony na stalinowskie medale, proletariacką nomenklaturą, - gdzie nie ma miejsca na szczytne ideały jak choćby "Wolność wszystko zwycięża. Właśnie tą wolność chcą zdeptać, narzucając coś co raz zostało odrzucone, nie potrafiąc się pogodzić z porażką, wymyślono ( odpowiednio zinterpretowano) pewne procedury, wedle których jakakolwiek agitacja za monarchizmem jest przejawem nadużycia władzy, czy też obywatelskiego nieposłuszeństwa! My zwykli obywatele należący do różnych stanów Księstwa Sarmacji, nie powinniśmy się na to godzić, nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, musimy powstać i przypomnieć Narodom Sarmacji na jakich fundamentach została zbudowana. Pamiętajmy że Księstwo Sarmacji powstało jako monarchia, monarchizm jest już wpisany w krew, jest najświętszą tradycją naszego bytu politycznego, państwa opartego na takich wartościach jak "szacunek, różnorodność i tolerancja"!

f183.png

Kim jesteśmy?


Monarchiści różnych szkół - łączmy się. Ta idea te hasło, winniśmy wypisać na sztandarach bo kto jak nie my, uchronimy Sarmację od chaosu, transformacji ustrojowych oraz relatywizmu narracyjnego. To co nas łączy to wiara w pewne wartości, narracje, mit, utopię do której dążymy. Musimy zdać sobie sprawę że republika jest przekreśleniem całego dziesięciolecia pracy pokoleń które budowały Księstwo. Procedury demokratyczne nie są złe, ponieważ dzięki nim idzie znaleźć konsensusu, oraz mobilizują obywateli do działania, pobudzają aktywność. Z drugiej strony jednak nie możemy się pogrążyć w chaosie politykierstwa, wiecznego gdybania, zamiast czynów. Pewna równowaga nie może zostać przekroczona, potrzeba osoby która stoi na straży porządku i prawa, nie kogo innego jak Ojca Ojczyzny. Księcia jako instytucji która zapewnia równowagę i nie pozwala na nihilizm w żadnym kierunku, czy to bezgranicznego absolutyzmu, czy też tyranii większości, oraz eksperymentalnych reform groźnych dla bytu państwa i społeczności. Wielu rojalistów na dzień dzisiejszy zrezygnowało z życia publicznego, z powodu zniesmaczenia oraz swoistego obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec elit rządzących, które zamiast dbać o interesy wszystkich stanów Księstwa, są pochłonięci walką o władzę i jej utrzymanie. Dlatego z tego miejsca, apelujemy do ostatnich monarchistów Księstwa Sarmacji, nie bójcie się wyjść z swych domostw, nie bójcie się głosić poglądów ,które uważacie za słuszne, walczcie - walczmy wspólnie o Sarmacką Monarchię! Nie ważne czy jesteś monarchobolszewikiem, konserwatywnym monarchistą, sarmackim integralistą, bazylianem, czy też umiarkowanym rojalistą - połączmy siły i wypracujmy wspólną formułę, które pozwoli nam zachować monarchię konstytucyjną. Znajdźmy wspólny konsensusu dzięki którym wypracujemy ramy współpracy i spójny program wyborczy odnoszący się do każdego aspektu życia w Sarmacji.

fulw.png

Sarmacki lojalizm!

Wierność, lojalność wobec korony sarmackiej powinno być nadrzędnym obowiązkiem każdego Sarmaty i Sarmatki. Idea Lojalizmu jest niczym innym jak jednym z podstawowych obowiązków każdego obywatele wobec państwa i wspólnoty, którą tworzy. Aktem wierności wobec instytucji korony, nie pojedynczej osoby zasiadającej na tronie, ale wobec tronu, gronostaju i słuszności monarchii konstytucyjnej. Trzeba pamiętać że na przestrzeni lata wiele państwo inkorporowano, bądź zawiązano unią personalną. Dlatego też sarmacki lojalizm wiele czerpie z swoistego unionizmu, które priorytetami jest pozostanie w składzie korony sarmackiej z zachowaniem odmienności kulturowej. Lojalizm to w końcu walka z separatystycznymi ruchami i ideami, dążącym do oderwania od Sarmacji.

Lojalizm to przede wszystkim pochwała cnót szlacheckich, oraz modelu, koncepcji samych nadań i nobilitacji. Oczywistym się wydaje że dla sarmackiego lojalizmu, jednym z ważniejszych postulatów jest ponowne rozpowszechnienie składania przysiąg szlacheckich, na początku w formie dobrowolnej, lecz kto wie może w niedalekiej przyszłości kiedy to stany Sarmacji, pojmą istotę takiego aktu wierności, uda się przekonać społeczeństwo że powinno być to obowiązkiem każdej nobilitowanej osoby.

Przywrócenie głosów ważonych doskonale wpisuje się w nurt korporacjonizm klasowego, który zakład rozpowszechnianie monarchistycznej nomenklatury oraz tytułomanii. Co więcej realne przywileje polityczne dla osób tworzący naszą wspólnotę powinny być normalnością, oraz ukłonem dla osób poświęcający swój czas dla Księstwa - zgodnie zasadą, ile z siebie dajesz tyle otrzymujesz. Nikt tytułów nie dostaje za darmo, każdy z nas na nie pracował i dalej pracuje, każdy z nas zaczynał od statusu mieszkańca, następnie obywatela etc.... Z tego powodu warto ponownie wprowadzić siłę głosów, tak aby mobilizować innych do zmożonej pracy, bo co jak nie zdrowa rywalizacja podnosi aktywność ? Właśnie, a co stymuluje aktywność, nagroda za pracę czego przejawem są doraźne prawa polityczne. Czy to oznacza że wtedy zastaniemy skostniałą scenę polityczną w żadnym przypadku, gdyż ludzie głosują na ludzi, postulaty, idee - a mało znacząca zmiana sił głosów nic nie zmieni przy tak zrównoważonym kastowo społeczeństwie.

ikqi.png

Legitymizm Sarmacki!

Koncepcja polityczna czerpiąca wiele z tzw doktryn Kościńskiego, mówiąca o zachowaniu równowagi pomiędzy Księciem a Ludem. W tym celu należy stworzyć określone zasady na których te dwa fundamentalne byty nawzajem się ograniczały. Widzimy tu rolę dla senatu, ale już dla nowego senatu, do którego jak dawniej należeć będzie jedynie kwiat arystokracji, lecz na zmienionych warunkach, to Książę będzie powoływał, chcących aktywnie działać senatorów. Natomiast rola izby refleksji będzie bardziej znacząc, będzie hamowała absolutyzm Książęcy, przez nadanie jej roli kontrolnej nad Księciem, a raczej jego wyboru. Uważamy że to najbardziej doświadczeni Sarmacji w swej mądrości powinni wziąć ciężar wyboru Księcia jeśli ten abdykuje bądź zaistnieją inne okoliczności stanowiące o bezkrólewiu - ostatecznym rozwiązaniem kiedy to senatorzy nie dojdą do konsensusu powinna być wolna elekcja!


Na zakończenie pragnę powiedzieć że projekt Ligii Monarchistycznej jest dopiero w fazie przygotowawczej, ma być to ruch, partia polityczna która skupi w swych szeregach monarchistów różnych szkół. Osób które podzielą się swymi koncepcjami odnośnie monarchii i na tej bazie wewnętrznie ustalimy kompleksowy program wyborczy, który swoją drogą jest już w etapie przygotowań. Wobec braku alternatywy wobec komunistów oraz republikanów, należy połączyć siły i zawalczyć o monarchię! Zależy nam aby nasz ruch był spójny światopoglądowo, dlatego uważamy że dobro sarmackiej monarchii jest najwyższą wartością, i wokół tego się skupiamy.


(-)Komitet Polityczny Ligi Monarchistycznej.