Instytut Historii Internetowej
Instytut Historii Internetowej zajmuje się wirtualnymi dziejami Sarmacji i mikroświata. Korzystając z archiwów, świadectw pisanych i innych źródeł, odtwarza, porządkuje i popularyzuje historię.

Dyrektor Instytutu: dr net. Henryk K. Leszczyński.
Byli pracownicy: Bartosz von Thorn-Mackiewicz.

Publikacje: