Kolegium Sztuk Wyzwolonych
Kolegium Sztuk Wyzwolonych to instytut naukowo-dydaktyczny przeznaczony dla badań i studiów w dziedzinach, których stopień rozwoju nie pozwala jeszcze na stworzenie samodzielnego instytutu.

Siedziba kolegium mieści się w Czarnolesie.